Czym zajmuje się notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medycyny estetycznej
24 marca, 2017

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest pracą wymagającą precyzji i ogromnej znajomości prawa. Fundamentalnym zadaniem każdego notariusza jest chronienie czynności prawnych, jak i przeciwdziałanie powstawaniu sporów na tle różnego rodzaju czynności prawnych. Notariusz jest zatem głównym nadzorcom litery prawa, zabiegając o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz obok tak tradycyjnych zajęć jak sporządzanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi rzeczami, takimi jak choćby przetrzymywanie pieniędzy. Część z nas pewnie twierdzi, że kancelaria notarialna to placówka z bogato wyposażonymi regałami i mahoniowym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem kompetentna Pani Notariusz. Dzisiaj taki obraz kancelarii notarialnej jest już rzadko spotykany, gdyż co raz większa liczba notariuszy spisuje dokumenty na laptopach, magazynując wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Istotnie, notariusze to niezwykle praktyczni urzędnicy, którzy upraszczają wiele co dziennych czynności, jak dla przykładu sprzedaż domu.

W dalszej części tekstu powiemy ci jakie funkcje pełni każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Kim jest notariusz?

Jeszcze kilkaset lat temu notariusz określany był regentem. Jednostka ta zobowiązana była do wykonywania władzy w imieniu króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Niewątpliwie dzisiaj notariusze specjalizują się w czymś zupełnie innym, jednakże część ich obowiązków jest jednoznacznie złączona z działalnością państwa. Na przykład sporządzanie aktów notarialnych dokumentujących nabycie własności danej nieruchomości.

Co trzeba zrobić, aby stać się zdolnym do pracy notariuszem. Jest to dosyć zaawansowany proces, chociaż każdego roku wiele osób uzyskuje nominację na tą pozycję. Każdy kto marzy o tym by stać się notariuszem powinien na starcie ukończyć studia prawnicze. Kolejnym wymogiem jest zrealizowanie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i kończy się urzędowym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po skończonej aplikacji, konkretna osoba zostaje wyznaczona notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak wielu wskazuje, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z zbioru uprawnień publicznych, na przykład z specjalnej ochrony zawodowej. Poszczególny aspekt działania notariusza jest uregulowany w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest zaznaczyć, że pensja notariusza jest określona prawnie. Jest to taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już stwierdziliśmy służba notariusza jest precyzyjnie opisana w ustawie prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie jest w stanie realizować innych prac, niż te wypisane w powyższej ustawie. Katalog zadań notariusza jest ścisły, dlatego łatwo jest wymienić czym konkretnie zajmują się jednostki wykonujące taki urząd.

Oto wyczerpująca lista czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument formalny, który może być sporządzony jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, gdyż poświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie określonych czynności prawnych. Niektóre regulacje narzucają formę aktu notarialnego dla ważności pewnych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na kolejnych wersjach dokumentu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej pewne skutki prawne. Ta funkcja jest bardzo przydatna w trakcie trwania różnych sporów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu uwierzytelnia dokonanie pewnej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu walnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest procedurą, którą dokonuje notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Pretekstem do protestu może być nieodebranie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Przyjmowanie dokumentów na przechowanie – notariusz chroni nie tylko akty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy zdefiniowane w specjalnych aktach prawa.
  • Przygotowywanie odpisów dokumentów – odpis jest przeważnie powtórzeniem oryginału dokumentu. Notariusz w taki sposób poświadcza, że kopia materiału jest tożsama z jego oryginałem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na życzenie Klienta jest zobowiązany do stworzenia określonego aktu prawnego.

Jak na pewno dostrzegliście praca notariusza nie jest wcale taka prosta. To od niego zależne jest pozytywne zakończenie danej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach sporą odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest w głównej mierze zapobieganie konfliktom prawnym.

Obok wcześniej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu pozostałych mniej ważnych działań opisanych w przepisach szczególnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli szukasz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj odnajdziesz najistotniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.