Pojazdy uprzywilejowanie – zdobywanie uprawnień, wymagania, rodzaje kursów

Adwokat Toruń - Adwokat sprawy rozwodowe - Adwokat sprawy karne - Adwokat sprawy cywilne - Dobry adwokat Toruń
Czy adwokat to zawód dla mnie?
25 marca, 2017
Depilacja laserowa depilacja woskiem depilacja toruń depilacja plastry z woskiem
Depilacja laserowa i depilacja woskiem
29 marca, 2017

Pojazdy uprzywilejowanie – zdobywanie uprawnień, wymagania, rodzaje kursów

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane – czego można się spodziewać na kursie?

W sporej liczbie ośrodków zajmujących się trenowaniem techniki jazdy możemy odszukać propozycję zajęć dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od wielu lat cieszą się sporym wzięciem – zarówno te na ambulanse, jak również na samochody dla pracowników ochrony. Nic w tym dziwnego – mamy możliwość po nich błyskawicznie znaleźć pracę. Nadmienione szkolenia mają w głównej mierze przygotować kierowcę do poprawnego reagowania w nietypowych okolicznościach, czasami niezmiernie niebezpiecznych i rzadkich. Przeprowadzanie manewrów na ulicy, przemieszczanie się z włączonym alarmem przez przejazdy na czerwonym świetle bądź naruszanie zasady nie przekraczania pewnej prędkości i nieoczekiwane wymijanie blokad na drodze – to tylko niektóre z ćwiczeń, jakie stoją przed uczestnikami. Zazwyczaj instruktorom bardzo zależy, by prowadzący opanował umiejętność poruszania się pojazdem wówczas, kiedy wydaje się to niemożliwe. Utrata panowania w każdej minucie potrafi spowodować nieszczęśliwy wypadek. Odbiorcami kursu są kierowcy, którzy zamierzają działać w społecznych firmach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia oraz życia, zabezpieczaniem porządku publicznego, dostarczaniem wartości pieniężnych czy hamowaniem pożarów.

Plan zajęć zawiera zatem zadania realizowane na przeróżnych przestrzeniach: na symulatorach poślizgu czy placu manewrowym. Kurs zasadniczy trwa 14 godzin oraz zawiera 6 godzin warsztaty teoretyczne i 8 godzin zajęć praktycznych. Jakie problemy mają szansę pojawić się na zajęciach? W szczególności z obszaru regulaminów ruchu drogowego, problematyki pojawiania się wypadków na ulicy, psychologii komunikacji drogowej albo metody jazdy w utrudnionych warunkach. Kurs kończy się naturalnie testem z części wykładowej i części praktycznej.

Test z części teoretycznej trwa 25 minut oraz obejmuje 20 pytań w formie testu. Kierowca musi koniecznie zaznaczyć właściwie tylko jedną odpowiedź. Dobry efekt egzaminu mamy możliwość zdobyć, jeśli co najmniej 16 odpowiedzi jest prawdziwych.

Sprawdzian z części praktycznej zawiera zrobienie określonych manewrów, m in. wymijania przeszkody lub zwalniania na zakręcie. Jeśli kursant nieodpowiednio wykona dwa razy to samo polecenie, uzyska niekorzystny wynik z sprawdzianu.

Jakie są główne wymagania stawiane kursantom?

W pierwszej kolejności jest posiadanie prawa jazdy wybranej kategorii. Oczywiście ktoś, kto woli być kierowcą – konwojentem albo kierowcą wozu ochroniarskiego, musi koniecznie mieć doświadczenie. Uczestnikiem szkolenia mówiąc w skrócie nie może być zatem osoba, która świeżo uzyskała prawo jazdy. Długość każdego szkolenia jest dopasowywana do kompetencji i predyspozycji każdego kierowcy (kurs początkowy, kurs rozszerzony). Podstawowym wymogiem jest też skończenie 21 lat oraz posiadanie aktualnego pisma od lekarza medycyny pracy oraz od psychologa. Sprawdzą oni, czy nie ma konkretnych przeciwwskazań do przyjęcia do pracy w charakterze uprawnionego kierowcy.

Jak stres wpływa na pracę kierowcy?

W trakcie kursu wszyscy uczestnicy będą uzyskiwać wiedzę z obszaru psychologii transportu. Na warsztatach zaznajomią się z wątkiem stresu, jaki nadzwyczaj silnie oddziałuje na działanie za kierownicą. Jego centrum potrafią być ekstremalnie ciężkie okoliczności na drodze bądź okoliczności życiowe transportowanych pacjentów. Warsztaty z teorii mają za zadanie ukazać kierowcom takie komplikacje, jak: wpływanie osobowości na podejmowanie decyzji w czasie jazdy, silnego stresu, alkoholu oraz pozostałych środków narkotycznych na umiejętność sterowania pojazdem.

Psychologia transportu zawiera elementy psychologii poznawczej, psychofizjologii, psychologii klinicznej i kilku innych dziedzin. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w sumie nie będzie sprawdzana dokładna znajomość wszystkich tematów, bowiem jest to materiał studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy owa nauka dynamicznie się rozwija, bowiem bardzo wielu kierowców zamierza mieć konkretną specjalizację, przykładowo chce dostarczać wartości pieniężne albo rannych pacjentów do placówek zajmujących się ochroną zdrowia.

Zaś z przeciwnej strony wielu psychologów jest zaintrygowanych zgłębianiem kierowców, jako grupy społecznej niezwykle narażonej na napięcia psychiczne i rozmaite inne obciążenia. Można tutaj wyszczególnić choćby zbyt dużą sumę godzin spędzonych za kółkiem, ograniczone związki z rodziną (u kierowców wykonujących pracę w transporcie zewnętrznym) lub wyższe procentowo narażenie utratę zdrowia w wyniku wypadków.

W jaki sposób uczestnicy zostaną podzieleni?

Pierwsza grupa kursantów – tu będą zapisane te osoby, które dokładnie znają nakazy, mają wyrobione dobre nawyki oraz wcale nie robią żadnego zagrożenia podczas prowadzenia pojazdu. Instruktorzy będą bazować na dwóch pozytywnych zaletach tych kierowców: umiejętności identyfikowania ryzyka i na chęci poprawiania swoich błędów.

Druga grupa uczestników – tu zapisani zostaną kierowcy, którzy niechcący powodują zagrożenie dla innych uczestników drogi. Planują zredukować swoje błędy (mino, że robią ich wiele), chcą uczyć się należytego działania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa uczestników – do niej będą uczęszczali kierowcy, jacy świadomie wywołują rozmaite zagrożenia oraz nie przez przypadek nakłaniają innych do niebezpiecznych zachowań. Dodatkowo planują poprawić swoje błędy i wykazują się wolą pogłębiania wiedzy oraz doskonalenia swoich umiejętności.

Jeśli planujesz dowiedzieć się więcej, kliknij w link obok – kurs na pojazdy uprzywilejowane ile kosztuje

Komentarze są wyłączone.